Almanca Önemli Fiiler

 

Almancası Telaffuz Anlamı İngilizce
Arbeiten Abaytın çalışmak work
brennen brenın Yakmak Burn
Bringen Bringın Getirmek Bring
bürsten bürsten Fırçalamak Brush
denken denkın Düşünmek Think
drillen dırillın delmek drill
einsteigen Aynşıtaygın binmek Get on
Essen essın yemek eat
Fahren Faarın Gitmek(oto) drive
Finden findın Bulmak find
Fliegen Filiigın uçmak Fly
fürchten Fürhtın Korkmak Fear
geben gebın vermek give
gehen gehın gitmek go
glauben gılaubın İnanmak Believe
halten haltın Tutmak,kaldırmak hold
hängen hengın Asmak Hang
Hassen hassın Nefret etmek Hate
Helfen helfın Yardım etm. Help
hören höörın duymak hear
Hören höörın Dinlemek Listen
informieren informierın Bildirmek Inform
Kennen Kenın Tanımak Know, recognize
Kommen Komın Gelmek Come
Leben/wohnen leebın Yaşamak Live
Lassen lasın Bırakmak,terk etm. Let , Leave
lernen leının Öğrenmek Teach
lesen leezın okumak read
Liegen Liigın Yatmak, Lie, (sleep)
lieben liibın Sevmek Love
Lügen lüügın Yalan söylemek Lie
machen maahın Yapmak make
Mögen Mögın istemek Want
Malen/Lackieren malın Boyamak Paint
öffnen öfnın açmak open
reparieren reparierın Tamir etmek Repair
Rufen ruufın Çağırmak, Aramak( tlf) call
Sagen / erzählen Zagın anlatmak demek tell
Schreiben şıraybın yazmak write
Schlafen şılafın Uyumak sleep
Schließen Şıliizın Kapatmak close
Schwimmen şıvimmın yüzmek swim
Sehen zeehın Bakmak Look
sehen zeehın görmek see
Senden zendın göndermek Send
Singen Zingın Şarkı söy. Sing
Sitzen Zitszın Oturmak Sit
Sprechen Şıprehın Konuşmak Speak
sterben şıterbın Ölmek Die
studieren Şutudierın (Ders)çalışmak study
tippen tippın Daktiloda Yazmak Type
Tragen tragın taşımak Carry
Trinken trikın içmek drink
treiben traybın Sürmek Drive
tun tun Yapmak_1 Do
Verbieten ferbiitın yasaklamak Forbid
verkaufen verkaufın Satmak Sell
Verstehen ferştehıın anlamak understand
Vergessen fergesın unutmak forget
Verlieren Ferliirın kaybetmek lose
warten vartın beklemek wait
Waschen vaşın yıkamak wash
Weisen vayzın göstermek Show
Werben verbın Reklam etme. advertise
Wollen volın İstemek Would like

 

Almancası

Telaffuz

Anlamı

İngilizce

Arbeiten

Abaytın

çalışmak

work

brennen

brenın

Yakmak

Burn

Bringen

Bringın

Getirmek

Bring

bürsten

bürsten

Fırçalamak

Brush

denken

denkın

Düşünmek

Think

drillen

dırillın

delmek

drill

einsteigen

Aynşıtaygın

binmek

Get on

Essen

essın

yemek

eat

Fahren

Faarın

Gitmek(oto)

drive

Finden

findın

Bulmak

find

Fliegen

Filiigın

uçmak

Fly

fürchten

Fürhtın

Korkmak

Fear

geben

gebın

vermek

give

gehen

gehın

gitmek

go

glauben

gılaubın

İnanmak

Believe

halten

haltın

Tutmak,kaldırmak

hold

hängen

hengın

Asmak

Hang

Hassen

hassın

Nefret etmek

Hate

Helfen

helfın

Yardım etm.

Help

hören

höörın

duymak

hear

Hören

höörın

Dinlemek

Listen

informieren

informierın

Bildirmek

Inform

Kennen

Kenın

Tanımak

Know, recognize

Kommen

Komın

Gelmek

Come

Leben/wohnen

leebın

Yaşamak

Live

Lassen

lasın

Bırakmak,terk etm.

Let , Leave

lernen

leının

Öğrenmek

Teach

lesen

leezın

okumak

read

Liegen

Liigın

Yatmak,

Lie, (sleep)

lieben

liibın

Sevmek

Love

Lügen

lüügın

Yalan söylemek

Lie

machen

maahın

Yapmak

make

Mögen

Mögın

istemek

Want

Malen/Lackieren

malın

Boyamak

Paint

öffnen

öfnın

açmak

open

reparieren

reparierın

Tamir etmek

Repair

Rufen

ruufın

Çağırmak, Aramak( tlf)

call

Sagen / erzählen

Zagın

anlatmak demek

tell

Schreiben

şıraybın

yazmak

write

Schlafen

şılafın

Uyumak

sleep

Schließen

Şıliizın

Kapatmak

close

Schwimmen

şıvimmın

yüzmek

swim

Sehen

zeehın

Bakmak

Look

sehen

zeehın

görmek

see

Senden

zendın

göndermek

Send

Singen

Zingın

Şarkı söy.

Sing

Sitzen

Zitszın

Oturmak

Sit

Sprechen

Şıprehın

Konuşmak

Speak

sterben

şıterbın

Ölmek

Die

studieren

Şutudierın

(Ders)çalışmak

study

tippen

tippın

Daktiloda Yazmak

Type

Tragen

tragın

taşımak

Carry

Trinken

trikın

içmek

drink

treiben

traybın

Sürmek

Drive

tun

tun

Yapmak_1

Do

Verbieten

ferbiitın

yasaklamak

Forbid

verkaufen

verkaufın

Satmak

Sell

Verstehen

ferştehıın

anlamak

understand

Vergessen

fergesın

unutmak

forget

Verlieren

Ferliirın

kaybetmek

lose

warten

vartın

beklemek

wait

Waschen

vaşın

yıkamak

wash

Weisen

vayzın

göstermek

Show

Werben

verbın

Reklam etme.

advertise

Wollen

volın

İstemek

Would like

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir